Καποδιστρίου 38, 10432 Αθήνα 2111828777

Blog - Ilisconsulting

    You are currently here!
  • Home
  • Blog

NEWS

Πρόσφατα άρθρα

Ποιοτικά κριτήρια και αξιολόγηση στις ιδιωτικές κλινικές

Εφαρμογή κριτηρίων ποιότητας στις αποζημιούμενες από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπηρεσίες

Απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών

Ακυρώθηκε η υπουργική απόφαση για την απαλλαγή των μαθητών/μαθητριών

Πρόστιμο σε διαγνωστικό κέντρο

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα επέβαλε πρόστιμο 30.000

Προσωπικά δεδομένα και self tests

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στο πλαίσιο άσκησης