Καποδιστρίου 38, 10432 Αθήνα 2111828777

Blog - Ilisconsulting

    You are currently here!
  • Home
  • Blog

NEWS

Πρόσφατα άρθρα

Απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών

Ακυρώθηκε η υπουργική απόφαση για την απαλλαγή των μαθητών/μαθητριών

Πρόστιμο σε διαγνωστικό κέντρο

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα επέβαλε πρόστιμο 30.000

Προσωπικά δεδομένα και self tests

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στο πλαίσιο άσκησης

Βγήκε το ΦΕΚ για τα ποιοτικά κριτήρια σε αξονικές και

Το υπουργείο Υγείας εξέδωσε τα ποιοτικά κριτήρια για μαγνητικές