Καποδιστρίου 38, 10432 Αθήνα 2111828777

Προφίλ - Ilisconsulting

    You are currently here!
  • Home
  • Προφίλ

Λίγα λόγια για την ILIS CONSULTING

Η Ilis Consulting είναι μια συμβουλευτική εταιρεία, πιστοποιημένη με ISO 9001:2015, με ειδίκευση στα ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης. Παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για μελέτη, εφαρμογή, αναδιοργάνωση και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης ποιότητας.

Η Ilis Consulting θα σας υποστηρίξει για να βελτιώσετε τις επιχειρηματικές δραστηριότητες σας, με στόχο την καλύτερη δυνατή υλοποίηση της εταιρικής στρατηγικής.

Θα σας βοηθήσουμε να δημιουργήσετε την εταιρική σας ταυτότητα. Με την κατασκευή και την υποστήριξη της Ιστοσελίδας σας, θα βοηθήσουμε να ολοκληρωθεί η δυναμική παρουσία σας στο διαδίκτυο. Επίσης θα σας κρατάμε ενήμερους για ό,τι νέο υπάρχει αναφορικά με δράσεις και αλλαγές που σας αφορούν, όπως π.χ. επιδότηση ΕΣΠΑ, νομοθετικές αλλαγές κ.α.

Στόχος της Ilis Consulting, είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, που να καλύπτουν τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του αντικειμένου δραστηριοποίησής της, της Διοίκησής της, της Νομοθεσίας και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της.

Η φιλοσοφία και η πολιτική της εταιρείας μας είναι πελατοκεντρική – ανθρωποκεντρική και βασίζεται στην στενή και ουσιαστική συνεργασία των εξειδικευμένων και έμπειρων συμβούλων μας με τη Διοίκηση και τα Στελέχη της κάθε επιχείρησης.

Σκοπός των Συμβούλων μας είναι η υποστήριξη και καθοδήγηση της επιχείρησης σε θέματα σχεδιασμού,αλλά και σε πρακτικά θέματα, καθώς και η προφύλαξη αυτής από τυχόν παραλείψεις, λάθη και αστοχίες, μέσω της τεχνογνωσίας που διαθέτουν.

Μπορείτε να μας βρείτε στην διεύθυνση: Καποδιστρίου 38, 10432 Αθήνα.

Τηλ: 2111828777

Email: info@ilisconsulting.gr