Καποδιστρίου 38, 10432 Αθήνα 2111828777

Patient Link Synergy Network - Ilisconsulting

Patient Link Synergy Network 

Το Patient Link Synergy Network είναι ένας τομέας μέσα στο δίκτυο Patient Link, στον οποίο μέλη μπορούν να είναι όλοι οι επαγγελματίες υγείας που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα  (νοσηλευτικά ιδρύματα, διαγνωστικά κέντρα, βιοπαθολογικά εργαστήρια, ιατρικές μονάδες – πολυιατρεία, κλινικοί ιατροί), και ο οποίος είναι προσπελάσιμος από συνδρομητές – χρήστες του δικτύου. Οι συνδρομητές – χρήστες είναι υπάλληλοι, συνεργάτες ή στελέχη επιχειρήσεων με τις οποίες υπάρχει ιδιωτικό συμφωνητικό σχετικά με την χρήση της πλατφόρμας για την διαμόρφωση Ηλεκτρονικού Φάκελου Υγείας από το προσωπικό τους. Συνεπώς οι συνδρομητές- χρήστες είναι πελάτες του δικτύου και ταυτόχρονα δυνητικοί πελάτες των μελών του δικτύου.

Ποιος είναι ο στόχος:

Στόχος είναι ο συνδρομητής – χρήστης του δικτύου να μπορεί να διαμορφώσει έναν ενιαίο και ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό φάκελο υγείας, όπως ο ίδιος επιθυμεί, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το περιεχόμενο του οποίου δημιουργούν οι επαγγελματίες υγείας του δικτύου, με τους οποίους επιθυμεί να συνεργαστεί ή ήδη συνεργάζεται.

Πόσο κοστίζει, ποιος πληρώνει:

Η συμμετοχή του επαγγελματία υγείας στο δίκτυο είναι δωρεάν (με εξαίρεση το αρχικό κόστος διασύνδεσης των ιατρικών μονάδων που ανέρχεται σε 250€+ΦΠΑ). Το κόστος χρήσης επιβαρύνει τους συνδρομητές – χρήστες, μέσω των επιχειρήσεων που συνεργάζονται, και ανέρχεται ετησίως σε:

 • 6 € (0.5 € / μήνα, για διασύνδεση με έως 4 επαγγελματίες υγείας)
 • 12 € (1 € / μήνα για απεριόριστες διασυνδέσεις)

Τι κερδίζει ο επαγγελματίας υγείας – μέλος του δικτύου P.L.S.N:

 • συμμετέχει σε ένα ασφαλές και μη ανταγωνιστικό δίκτυο που απευθύνεται σε όλους (μέσω των επιχειρήσεων που εργάζονται).
 • προβάλλεται σε όλους τους συνδρομητές του δικτύου αυξάνοντας το δυνητικό του πελατολόγιο
 • συμμετέχει, προαιρετικά, με την συνεργασία των εκπροσώπων πωλήσεων, σε προωθητικές κινήσεις προσέγγισης ιδιωτικών επιχειρήσεων της περιοχής του, με οριοθετημένες προσφορές.
 • ειδικά οι κλινικοί ιατροί, ως «προσωπικοί ιατροί» έχουν άμεση πρόσβαση στα ιατρικά δεδομένα των πελατών – ασθενών τους, χωρίς να χρειάζεται να τα λάβουν μέσω e-mail, και χωρίς να χρειάζεται να γνωρίζουν τον κωδικό πρόσβασης του πελάτη – ασθενή τους.

Τι κερδίζει ο συνδρομητής – χρήστης του δικτύου P.L.S.N.:

 • Με ένα πολύ μικρό ετήσιο κόστος, αποκτά πρόσβαση 24 ώρες * 365 ημέρες στα ιατρικά του δεδομένα, όπου και όποτε τα χρειαστεί. Για παράδειγμα με την αποφυγή της μετακίνησης για απλή παραλαβή αποτελεσμάτων εξετάσεων από μια ιατρική μονάδα, έχει γίνει υπέρ-απόσβεση του ετήσιου κόστους.
 • Μπορεί να διαμορφώνει ο ίδιος τους ιατρικούς του φακέλους όπως αυτός επιθυμεί. Για παράδειγμα μπορεί να δημιουργήσει έναν ενιαίο φάκελο `χοληστερίνη` τα περιεχόμενα του οποίου προέρχονται από όλους τους επαγγελματίες υγείας με τους οποίους συνεργάζεται. (σημείωση: τα ιατρικά δεδομένα παραμένουν πάντα στον επαγγελματία υγείας που τα δημιουργεί και οφείλει να τα τηρεί, και δεν μεταφέρονται ούτε αντιγράφονται αλλού).
 • Διαχειρίζεται ο ίδιος την πρόσβαση των προσωπικών του ιατρών, όπως αυτός επιθυμεί, συνολικά ή επιλεκτικά στα ιατρικά τους δεδομένα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Συνεπώς αποφεύγει την μη ασφαλή αποστολή τους μέσω e-mail ή την παράδοσή τους ιδιοχείρως, στους «προσωπικούς» του ιατρούς που τον παρακολουθούν, δίνοντας τους παράλληλα συνολική εικόνα της υγείας του.
 • Μπορεί, με την συνεργασία των κλινικών ιατρών του δικτύου, να ενσωματώνει παλαιότερα ιατρικά δεδομένα στον ηλεκτρονικό του φάκελο, σε μορφή pdf. Για παράδειγμα μπορεί να ενσωματώσει παλαιότερες εργαστηριακές εξετάσεις, διαγνώσεις, χειρουργικά περιστατικά κλπ.
 • Μπορεί να δημιουργήσει από τώρα έναν σύγχρονο, συνολικό και ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό φάκελο υγείας για το παιδί του, με όλο το ιατρικό ιστορικό του, ξεκινώντας από τα πρώτα του εμβόλια.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας.