Καποδιστρίου 38, 10432 Αθήνα 2111828777

Health First - Ilisconsulting

sima-ugeias-katalimataΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ “HEALTH FIRST”

Με βάση την Κοινή Υπουργική Απόφαση 1881/29.5.2020 – ΦΕΚ 2084/Β/30-5-2020, με θέμα «Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19», ορίζεται μεταξύ άλλων η θέσπιση του Σήματος Πιστοποίησης που φέρει τον τίτλο “Health First”, το οποίο θα είναι υποχρεωτικό για τις επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων που θα λειτουργήσουν κατά το έτος 2020.

Σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα, για όσα τουριστικά καταλύματα είχαν εκδώσει κατά το 2020 το σήμα πιστοποίησης «Health First» δεν απαιτείται επανέκδοση, με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες:

Για την απόκτηση του ειδικού σήματος “HEALTH FIRST”, ακολουθεί εκπαίδευση η οποία είναι υποχρεωτική για όλους τους εργαζόμενους στα τουριστικά καταλύματα και συνδέεται με την ασφαλή και νόμιμη λειτουργία της επιχείρησης.

Υποχρεωτικό είναι και φέτος το σήμα τουριστικών καταλυμάτων “Health First”, το οποίο θα αποδεικνύει ότι η επιχείρηση τηρεί τα επικαιροποιημένα υγειονομικά πρωτόκολλα για τη φετινή τουριστική σεζόν – Τα πρωτόκολλα θα εφαρμόζονται έως τις 31 Μαΐου 2022

Η ILIS CONSULTING, παρέχει την Νέα Υπηρεσία «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ “HEALTH FIRST”». Οι εξειδικευμένου Σύμβουλοί μας, αναλαμβάνουν πλήρως τις διαδικασίες που απαιτούνται για την Δημιουργία του Υγειονομικού Πρωτοκόλλου του τουριστικού καταλύματος σας και την πιστοποίηση αυτού.

Συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο για να λάβετε την Τεχνική και Οικονομική Προσφορά για την επιχείρηση σας!