Καποδιστρίου 38, 10432 Αθήνα 2111828777

  • Home
  • Ενοικιαζόμενα Δωμάτια
13/05/2019 Comments Off

Μέχρι 31/12/2019 έχει δοθεί Παράταση για την επανακατάταξη των Ενοικιαζόμενων Δωματίων και Διαμερισμάτων σε κατηγορίες Κλειδιών. Σύμφωνα με την Νέα Νομοθεσία (Υ.Α. 4418/2019 ΦΕΚ 972/Β/21-3-2019) τα Πιστοποιητικά Κατάταξης Ενοικιαζόμενων Δωματίων και Διαμερισμάτων σε