Καποδιστρίου 38, 10432 Αθήνα 2111828777

Κατάταξη τουριστικών καταλυμάτων - Ilisconsulting

Κατάταξη τουριστικών καταλυμάτων

Με το νέο Νομοθετικό πλαίσιο για τον Τουρισμό Ν.4276/2014 (ΦΕΚ Α’156), ξεκίνησε η οργανωμένη και αντικειμενική κατάταξη των Τουριστικών Καταλυμάτων σε κατηγορίες Αστέρων και Κλειδιών, στην οποία οι φορείς πιστοποίησης αναλαμβάνουν ελεγκτικό ρόλο. Κύριος στόχος του νέου νομοθετικού πλαισίου είναι η ποιοτική αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός των τουριστικών καταλυμάτων σε σχέση με την διεθνή τουριστική αγορά.

Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ξ.Ε.Ε.) είναι ο αρμόδιος φορέας για την έκδοση της Βεβαίωσης κατάταξης των Τουριστικών καταλυμάτων. Η Βεβαίωση κατάταξης αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση του νέου Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) του Τουριστικού Καταλύματος από τις Αρμόδιες Υπηρεσίες Τουρισμού (Π.Υ.Τ.). Τα Ε.Σ.Λ. που εκδόθηκαν πριν την 1.1.2015 έχουν παύσει αυτοδίκαια να ισχύουν από τις 31.7.2017. Οι νέες μονάδες που ξεκίνησαν την λειτουργία τους μετά την 1.1.2015 θα πρέπει να ακολουθήσουν άμεσα τη διαδικασία.

Με την Υπουργική Απόφαση 216/2015 (ΦΕΚ 10/Β/09.01.2015) καθορίστηκαν  οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές για την κατάταξη των Ξενοδοχείων σε κατηγορίες Αστέρων και με τις Υπουργικές Αποφάσεις 21185/2014 (ΦΕΚ 2840/Β/22.10.2014) και 91/2015 (ΦΕΚ69/Β/16.1.2016) ) καθορίστηκαν  οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές για την κατάταξη των Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων και Διαμερισμάτων σε κατηγορίες Κλειδιών.

Ποιους αφορά;

Το σύστημα κατάταξης αφορά επιχειρήσεις νέων και υφιστάμενων Ξενοδοχείων και Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων Διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ), όλων των μεγεθών, σε όλη την Ελλάδα.

Τα ξενοδοχεία κατατάσσονται υποχρεωτικά σε πέντε κατηγορίες αστέρων (από 1* έως 5 *)

Τα ΕΕΔΔ κατατάσσονται υποχρεωτικά σε τρεις κατηγορίες κλειδιών, (από 2 έως 4 Κλειδιά)

Η διαδικασία Κατάταξης των Τουριστικών Καταλυμάτων σε Κατηγορίες Αστέρων και Κλειδιών είναι υποχρεωτική για τη νόμιμη λειτουργία τους. Τα τεχνικά και λειτουργικά κριτήρια κατάταξης προσφέρουν μία σημαντική ευκαιρία για τους εκμεταλλευτές των τουριστικών καταλυμάτων να τα εκσυγχρονίσουν σύμφωνα με τα διεθνή τουριστικά πρότυπα ποιότητας, και να προφέρουν μια πιο ολοκληρωμένη εμπειρία φιλοξενίας στο τουριστικό τους κοινό.

Η ILIS CONSULTING με την πολυετή εμπειρία της και τα άριστα καταρτισμένα στελέχη της, μπορεί να φανεί πολύτιμος βοηθός και συνεργάτης σας, σε όλα τα στάδια της διαδικασίας με την παροχή των ακόλουθων υπηρεσιών :

  • Βοήθεια στην συμπλήρωση του ερωτηματολογίου Αυτοαξιολόγησης και Αυτοψία, εάν χρειαστεί.
  • Προτάσεις & Λύσεις για τη βελτίωση της κατάταξης της επιχείρησης.
  • Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου σε θέματα αδειοδοτήσεων.
  • Συμπληρωματικές συμβουλευτικές υπηρεσίες, όπως π.χ. ISO 9001, ISO 22000 για συστήματα ποιότητας, OHSAS 18001 για την Yγεία & Ασφάλεια στην Εργασία, GDPR για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων κ.α., ανάλογα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις – επιθυμίες κάθε επιχείρησης.
  • Επιμέλεια αναγκαίων φυλλαδίων και εγχειριδίων, π.χ. φυλλαδίων παραπόνων, που είναι υποχρεωτικό να υπάρχουν στις εν λόγω επιχειρήσεις.
  • Επιμέλεια ιστοσελίδας.
  • Ολοκληρωμένη προετοιμασία για τη διαδικασία ελέγχων και επιθεωρήσεων που απαιτούνται για την Έκδοση του Πιστοποιητικού κατάταξης.

Αν θέλετε να κατατάξετε το Τουριστικό σας Κατάλυμα σε Κατηγορίες Αστέρων και Κλειδιών, επικοινωνήστε μαζί μας.