Καποδιστρίου 38, 10432 Αθήνα 2111828777

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας ISO - Ilisconsulting

  You are currently here!
 • Home
 • Υπηρεσίες Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας ISO

Εκπόνηση ΜελετώνΣυστήματα Διαχείρισης Ποιότητας ISO

Η Ilis Consulting, με ειδίκευση στα Συστήματα Διαχείρισης (ISO), παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για μελέτη, εφαρμογή, αναδιοργάνωση και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης ποιότητας(ISO)

Διαθέτει έμπειρους και ικανότατους συνεργάτες με δυνατότητες δημιουργίας συστημάτων διαχείρισης ποιότητας για εταιρείες απο όλο τον οικονομικό κύκλο π.χ. Ενέργειας, Τεχνολογίας, Υγείας, Βιομηχανίας (τροφίμων, μεταποιητικές, καταναλωτικών προϊόντων, τεχνικών μέσων κ.λ.π), Ξενοδοχεία – Τουρισμός, Δημοσίου, Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ.λ.π.

Η Ilis Consulting και οι Συνεργάτες της, συνδυάζοντας την εξειδικευμένη τεχνογνωσία με τα πιο σύγχρονα μεθοδολογικά εργαλεία για την εκπόνηση μελετών, θα σας υποστηρίξει για να βελτιώσετε τις επιχειρηματικές δραστηριότητες σας, με στόχο την καλύτερη δυνατή υλοποίηση της εταιρικής στρατηγικής, αναλαμβάνοντας την εκπόνηση πλήθους Μελετών, όπως Μελέτες :

 • Στρατηγικού & Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
 • Εσωτερικής & Εξωτερικής Αξιολόγησης Έργων, Δράσεων, Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
 • Αναπτυξιακών Μελετών
 • Έρευνας αγοράς και Ολοκληρωμένων Σχεδίων Marketing
 • Εξειδικευμένων μελετών, όπως μελετών Σκοπιμότητας,Βιωσιμότητας, Αποτίμησης και άλλες
 • Αναδιοργάνωσης Επιχειρήσεων & Οργανισμών
 • Εξειδικευμένων εφαρμογών πληροφορικής
 • Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
 • Ανάπτυξης & Υποστήριξης Συστημάτων Διαχειριστικής Επάρκειας (ΣΔΕΠ)
 • Ένταξης Επιχειρήσεων σε Αναπτυξιακά Προγράμματα και Επίβλεψη
 • Τεχνικής Υποστήριξης Δημόσιων & Ιδιωτικών Φορέων για το Σχεδιασμό και την Υλοποίηση Συγχρηματοδοτούμενων Έργων στο πλαίσιο Εθνικών & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
 • Συνεχής επαφή του συμβούλου με τον Υπεύθυνο Συστήματος για την παρακολούθηση της πορείας του έργου και ενημέρωση της Διοίκησης.
 • Την Συντήρηση του συστήματος.
 • Την Αναβάθμιση του συστήματος, όταν αυτό είναι αναγκαίο, λόγω νέας έκδοσης του Προτύπου.