Καποδιστρίου 38, 10432 Αθήνα 2111828777

Η καθυστέρηση πιστοποίησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων εγκυμονεί κινδύνους - Ilisconsulting

    You are currently here!
  • Home
  • Πιστοποίηση Η καθυστέρηση πιστοποίησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων εγκυμονεί κινδύνους
Η καθυστέρηση πιστοποίησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων εγκυμονεί κινδύνους

Η καθυστέρηση πιστοποίησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων εγκυμονεί κινδύνους

10/06/2022 ilis Comments Off

Τους κινδύνους που εγκυμονεί για τους ασθενείς και για το σύστημα υγείας η διαδικασία πιστοποιήσεων ιατροτεχνολογικών προϊόντων που προβλέπει ο Κανονισμός (ΕΕ) 2017/745 (MDR), επισημαίνουν με επιστολή τους στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας οι επιχειρήσεις ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

Στην επιστολή που απευθύνει στον υπουργό Υγείας Θάνου Πλεύρη και στην αναπληρώτρια υπουργό Μίνα Γκάγκα, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ιατρικών και Βιοτεχνολογικών Προϊόντων (ΣΕΙΒ) αναφέρεται στις σοβαρές προκλήσεις που θέτει ο Καν. (ΕΕ) 2017/745 για τα προϊόντα ιατρικής τεχνολογίας, ο οποίος αποδεικνύεται χρονοβόρος στην εφαρμογή του, με αποτέλεσμα να εμποδίζεται η έγκαιρη πιστοποίηση εκατοντάδων χιλιάδων ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Ο Κανονισμός MDR

Τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή από την 26η Μαΐου 2021 και προβλέπει ότι οι κατασκευαστές ιατρικής τεχνολογίας θα πρέπει να έχουν λάβει πιστοποίηση από αρμόδιο Κοινοποιημένο Οργανισμό για όλα τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που κυκλοφορούν ήδη στην αγορά και χρησιμοποιούνται από τα συστήματα υγείας, το αργότερο έως την 26η Μαΐου 2024.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει ο ΣΕΙΒ, η διαδικασία χαρακτηρίζεται από «αργή πρόοδο»… Αναφέρουν συγκεκριμένα: «Η δυνατότητα των κατασκευαστών να διαθέτουν στην αγορά υφιστάμενα και νέα ιατροτεχνολογικά προϊόντα τίθεται σε σοβαρό κίνδυνο από τα μακρά και απρόβλεπτα χρονοδιαγράμματα αξιολόγησης της συμμόρφωσης για τους Κοινοποιημένους Οργανισμούς και την αργή πρόοδο στη θέσπιση βασικών στοιχείων του νέου ρυθμιστικού συστήματος».

Ενόψει μάλιστα της συνεδρίασης του Συμβουλίου Υπουργών Υγείας στις 14 Ιουνίου, ο Σύνδεσμος ζητεί επείγουσα συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του ΥΥΚΑ προκειμένου να εκθέσει αναλυτικά την κατάσταση. Σαν να μην έφτανε η νέα δυσκολία, την κατάσταση επιβάρυνε εκ νέου η πανδημία που έβαλε εμπόδια στις εφοδιαστικές αλυσίδες και δημιούργησε δυσκολίες στη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων και κλινικών ερευνών. Σήμερα επιπλέον, πολλοί κατασκευαστές αντιμετωπίζουν οι ίδιοι προκλήσεις όσον αφορά τους πόρους, ιδιαίτερα δε οι πολλές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) του τομέα.

«Καθώς η προθεσμία του Μαΐου 2024 πλησιάζει, ο χρόνος έχει σχεδόν εξαντληθεί για πολλές εταιρείες που είτε αντιμετωπίζουν μεγάλους χρόνους πιστοποίησης, είτε δεν μπορούν καθόλου να ξεκινήσουν τη διαδικασία πιστοποίησης» υπογραμμίζει ο ΣΕΙΒ και σημειώνει εμφατικά την ανάγκη να «αναληφθεί αποφασιστική δράση σε επίπεδο Ε.Ε. ώστε να διασφαλιστεί ότι οι εργασίες για τον MDR θα πραγματοποιηθούν».

Αν θέλετε να πιστοποιήσετε την επιχείρησή σας, επικοινωνήστε μαζί μας.