Καποδιστρίου 38, 10432 Αθήνα 2111828777

Πολιτική Απορρήτου - Ilisconsulting

    You are currently here!
  • Home
  • Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου έχει ως στόχο να κατανοήσετε ποια στοιχεία συλλέγουμε, γιατί τα συλλέγουμε και πώς μπορείτε να ενημερώσετε, να διαχειριστείτε, να εξαγάγετε και να διαγράψετε τα στοιχεία σας.

Ποιοι είμαστε

Η διεύθυνση της σελίδας είναι https://ilisconsulting.gr. Η ILIS CONSULTING είναι μια συμβουλευτική εταιρεία, πιστοποιημένη με ISO 9001:2015, με ειδίκευση στα ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης. Παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για μελέτη, εφαρμογή, αναδιοργάνωση και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης ποιότητας. Στόχος της ILIS CONSULTING, είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, που να καλύπτουν τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης , σύμφωνα με τις απαιτήσεις του αντικειμένου δραστηριοποίησής της, της Διοίκησής της, της Νομοθεσίας και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της.

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και γιατί

Όταν επισκέπτεστε την σελίδα ilisconsulting.gr, σας ζητάμε να μας παρέχετε κάποιες πληροφορίες σχετικά με εσάς.

Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν:

Προσωπικά δεδομένα όπως όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου. Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται κατά την επικοινωνία μας ή με την πρώτη εγγραφή σας στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μας, π.χ. όταν κάνετε μια έρευνα αγοράς, ένα σχόλιο στις σελίδες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter).

Διεύθυνση IP και δεδομένα Cookies

Περιπτώσεις στις οποίες σας ζητάμε να μας παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα:

Όταν εγγράφεστε για να λάβετε ενημερώσεις σχετικά με νέα.
Όταν υποβάλετε αιτήματα επικοινωνίας.

Σύνδεσμοι σε άλλους ιστότοπους

Ο ιστότοπος μας ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους που εκτελούνται από άλλους οργανισμούς, τους οποίους δεν ελέγχουμε. Σε περίπτωση που οδηγηθείτε μέσω τους ιστότοπου μας σε ιστότοπο τρίτου, σας ενθαρρύνουμε να διαβάσετε τις δηλώσεις απορρήτου τους.

Για πόσο καιρό διατηρούμε τα δεδομένα σας

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα έχουμε ενεργή συναίνεση για τους λόγους που έχει δοθεί.

Πώς προστατεύουμε τα στοιχεία σας

Η Ilisconsulting χρησιμοποιεί τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση από τρίτους. Αυτό περιλαμβάνει κρυπτογράφηση, επαλήθευση δύο παραγόντων, καθώς και την εκπαίδευση του προσωπικού στην προστασία των δεδομένων.
Ποια δικαιώματα έχετε στα δεδομένα σας

Σύμφωνα με το νόμο για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων έχετε τη δυνατότητα να μας ασκήσετε τα εξής δικαιώματα:

Διόρθωσης

Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διορθώσουμε τυχόν ανακριβείς πληροφορίες σχετικά με εσάς ή ακόμη να συμπληρώσουμε επιπλέον πληροφορίες για εσάς.

Διαγραφής

Έχετε το δικαίωμα, να μας ζητήσετε γραπτώς να διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα σας, όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τον σκοπό που συλλέχθηκαν, εάν θελήσετε να αποσύρετε τη συναίνεση σας για την επεξεργασία αυτών και εάν τα δεδομένα σας υποβληθούν σε παράνομη επεξεργασία παραβιάζοντας τον κανονισμό περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα σας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας:

– Μέσω αποστολής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο: info@ilisconsulting.gr

Αλλαγές στην πολιτική

Είναι πιθανόν να αναθεωρήσουμε αυτή την πολιτική δημοσιεύοντας μια ενημερωμένη έκδοση στον ιστότοπο μας ή επικοινωνώντας μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η παρούσα πολιτική έχει αναθεωρηθεί στις 23/05/2019.