Νεα

Σύστημα Διαχείρισης Υπηρεσιών Πληροφορικής ISO 20000

Σύστημα Διαχείρισης Υπηρεσιών Πληροφορικής ISO 20000

Το ISO/IEC 20000 (IT Service Management) είναι ένα Διεθνές πρότυπο σχετικό με τα συστήματα διαχείρισης πληροφοριών. Σκοπός του προτύπου είναι η καθοδήγηση κυρίως των εταιρειών πληροφορικής κατά την παροχή των υπηρεσιών τους και την υλοποίηση των δραστηριοτήτων τους, προκειμένου να ανταποκριθούν κατά το βέλτιστο στις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών τους.

Η εφαρμογή του προτύπου και η πιστοποίηση του Συστήματος, θα προσδώσει πολλαπλά οφέλη στην εταιρεία, όπως:

  • Μείωση λειτουργικού κόστους, λόγω της μείωσης του χρόνου ανάπτυξης αλλά και της μείωσης των σφαλμάτων κατά την σχεδίαση και ανάπτυξη των εφαρμογών
  • Μείωση των κινδύνων και συνεπώς και του κόστους των εξωτερικά παρεχόμενων υπηρεσιών
  • Ενίσχυση της φήμης του οργανισμού
    • Σύστημα Διαχείρισης Υπηρεσιών Πληροφορικής ISO 20000