Νεα

Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών ISO 27001

Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών ISO 27001

Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών

Η αποτελεσματική διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών σε έναν οργανισμό περιλαμβάνει όλες τις επιχειρησιακές και λειτουργικές διεργασίες καθώς και το προσωπικό που σχετίζεται με την ασφάλεια πληροφοριών. Η Ασφάλεια Πληροφοριών θα πρέπει να είναι μια συνεχής διαδικασία, η οποία σε πλήρη εφαρμογή, θα βοηθά τον οργανισμό να αντιμετωπίζει τα κατάλληλα θέματα ασφάλειας ώστε η επιχείρηση να εκπληρώνει τους στόχους της.

Ο σκοπός του ISO 27001 είναι να βοηθήσει τους οργανισμούς να καθιερώσουν και να διατηρήσουν ενα σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών. Το πρότυπο ISO 27001 είναι εφαρμοστέο σε όλους τους οργανισμούς ανεξαρτήτως μεγέθους. Μπορεί να βοηθήσει έναν οργανισμό να ικανοποιήσει τις ανάγκες και απαιτήσεις του για ασφάλεια πληροφοριών.

Πλεονεκτήματα εφαρμογής και πιστοποίησης:

  • Λειτουργία μιας προσιτής και επαληθεύσιμης στρατηγικής για την διαχείριση της ασφάλειας πληροφοριών.
  • Επιλύονται ζητήματα οργάνωσης της επιχείρησης
  • Η Ασφάλεια Πληροφοριών γίνεται πλέον εργαλείο πρόληψης.
  • Αύξηση της εμπιστοσύνης των πελατών
  • Εφαρμογή των πλέον σύγχρονων τάσεων και μεθόδων.
    • Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών ISO 27001