Νεα

Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων

gdpr

Εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία Προστασίας Δεδομένων (GDPR)

O Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων ή GDPR αφορά ουσιαστικά στην προστασία και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων ιδιωτικού απορρήτου των μεμονωμένων ατόμων.

Καθορίζει αυστηρές παγκόσμιες απαιτήσεις περί ιδιωτικού απορρήτου, οι οποίες διέπουν τον τρόπο διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων, ενώ παράλληλα σέβονται τις ατομικές επιλογές, ανεξάρτητα από το πού αποστέλλονται, επεξεργάζονται ή αποθηκεύονται τα δεδομένα.

Ο κανονισμός GDPR ισχύει για ένα πιο ευρύ πλαίσιο απ’ ό,τι μπορεί κανείς να αντιληφθεί με την πρώτη ματιά. Ο νόμος θέτει νέους κανόνες για τις εταιρείες, τους κρατικούς οργανισμούς, τις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις και τους υπόλοιπους οργανισμούς που προσφέρουν αγαθά και υπηρεσίες σε άτομα που διαμένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ή που συλλέγουν και αναλύουν δεδομένα που συνδέονται με κατοίκους της ΕΕ.

Ο κανονισμός GDPR θα τεθεί σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018. Θα αντικαταστήσει την υφιστάμενη Οδηγία για την προστασία των δεδομένων (Οδηγία 95/46/ΕΚ), η οποία εφαρμόζεται από το 1995.

Περισσότερα νέα

Πιστοποίηση

Εκπόνηση Μελετών Η Ilis Consulting, με ειδίκευση στα ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης, παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για μελέτη, εφαρμογή, αναδιοργάνωση και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης ποιότητας. Διαθέτει έμπειρους και ικανότατους συνεργάτες με δυνατότητες δημιουργίας συστημάτων διαχείρησης ποιότητας […]