Κατηγορία: Γενικα

Πιστοποίηση

Εκπόνηση Μελετών Η Ilis Consulting, με ειδίκευση στα ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης, παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για μελέτη, εφαρμογή, αναδιοργάνωση και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης ποιότητας. Διαθέτει έμπειρους και ικανότατους συνεργάτες με δυνατότητες δημιουργίας συστημάτων διαχείρησης ποιότητας […]

read more

Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων

Εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία Προστασίας Δεδομένων (GDPR) O Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων ή GDPR αφορά ουσιαστικά στην προστασία και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων ιδιωτικού απορρήτου των μεμονωμένων ατόμων. Καθορίζει αυστηρές παγκόσμιες απαιτήσεις […]

read more